Archive for the ‘ Айкидо ’ Category

Программа на 2кю

 

Программа на 2кю
Требования к айкидоке
Техника с Дзе

Программа на 2кю

Требования к айкидоке

Техника с Дзе

Наши айкидоки

Экзамен на 3 кю СДАН!

 

16 мая 2010 года сдал экзамен на 3 -кю (синий пояс) по версии федерации Айкидо Айкикай!
Пока отхожу от этой сдачи… комментарии будут после.

16 мая 2010 года сдал экзамен на 3 -кю (синий пояс) по версии федерации Айкидо Айкикай!

Пока отхожу от этой сдачи… комментарии будут после.

seygan 

Сейган-но камаэ

gedan2 

Сейган-но камаэ

dzedan

Дзёдан-но камаэ

jo-dan 

 

 

Дзёдан-но камаэ

gedan 

Гэдан-но камаэ

gjko-gedan 

Гяку гэдан-но камаэ

sjan-no-kame 

Ся-но камаэ

sin-no-kame 

Син-но камаэ

sin_no_kame 

Ин-но камаэ

sevari_gedan 

Сувари гэдан-но камаэ

tori2 

Сувари гэдан-но камаэ

tori 

Тори-и

Техники айкидо

 

Gyaku katate dori

Morote dori

Shomenuchi

Ushiro ryote dori

Ushiro mune dakishime

Nikyo

Gokyo

Sukumen

Shihonage

Ude garame

Juji-garami

 

Kata dori

Hiji dori

Yokomenuchi

Ushiro ryo kata dori

Kata dori shomenuchi

Sankyo

Hiji shime

Kotegaeshi

Sumiotoshi

Kaitenage

Aiki-otoshi

 

Mune dori

Ryote dori

Chudan tsuki

Ushiro katate dori kubishime

Ikkyo

Yonkyo

Iriminage

Tenchinage

Kata gatame

Koshinage