Gyaku katate dori

Morote dori

Shomenuchi

Ushiro ryote dori

Ushiro mune dakishime

Nikyo

Gokyo

Sukumen

Shihonage

Ude garame

Juji-garami

 

Kata dori

Hiji dori

Yokomenuchi

Ushiro ryo kata dori

Kata dori shomenuchi

Sankyo

Hiji shime

Kotegaeshi

Sumiotoshi

Kaitenage

Aiki-otoshi

 

Mune dori

Ryote dori

Chudan tsuki

Ushiro katate dori kubishime

Ikkyo

Yonkyo

Iriminage

Tenchinage

Kata gatame

Koshinage